• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2022/23_Z

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Witamy w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

 Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

 1. Kandydat zakłada konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów tylko raz (jedno konto).
 2. Zakładając konto kandydat wybiera opcję „Utwórz konto”, potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO a następnie tworzy konto podając swój adres mailowy oraz ustanawiając hasło (hasło musi składać się z minimum 8 znaków, w tym minimum jednego znaku z każdej grupy tj. duża litera, mała litera, cyfra, znak specjalny (@!^)).
 3. Po założeniu konta kandydat uzyskuje możliwość wielokrotnego logowania się za pomocą wskazanego przy zakładaniu konta adresu e-mail i ustanowionego hasła.
 4. Po założeniu konta kandydat wybiera jeden kierunek, poziom oraz formę studiów, na który aplikuje. Wybór ten widoczny jest zakładce „Moje konto” -> Zgłoszenia rekrutacyjne. Opcja zapisania się na kierunek w danej turze dostępna jest w zakładce Rekrutacja lub Oferta.
 5. Kandydat, w ramach danej tury rekrutacyjnej, może dowolnie zmieniać kierunek i formę studiów, w ramach danego poziomu studiów, poprzez wycofanie zgłoszenia na kierunek, na który kandydat jest obecnie zapisany a następnie zapisanie się na inny kierunek dostępny w danej turze rekrutacji. Opcja wycofania zgłoszenia dostępna jest  w zakładce „Moje konto” -> Zgłoszenia rekrutacyjne.
 6. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na indywidualny numer konta bankowego, wyświetlany po zapisaniu się na kierunek studiów w zakładce „Moje konto” -> Płatności. Potwierdzenie wniesienia opłaty odnotowywane jest na koncie kandydata 2-3 dni robocze od dnia dokonania przelewu.
 7. Opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 PLN. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w następujących przypadkach: rezygnacji kandydata przed kwalifikacją oraz nieuruchomienia programu studiów.
 8. Kandydat ubiegający się równocześnie o studia I i II stopnia wnosi odrębne opłaty za każdy stopień studiów.
 9. W każdej turze, wynikającej z kalendarium rekrutacji, kwalifikowani są tylko kandydaci, którzy m.in. zapisali się na kierunek studiów oraz opłacili opłatę rekrutacyjną.
 10. W przypadku niezakwalifikowania kandydata na wybrany kierunek studiów, w pierwszej turze rekrutacji, kandydat może brać udział w kwalifikacji uzupełniającej (tura dodatkowa). Udział w kwalifikacji uzupełniającej oraz dokonanie zmian kierunku odbywa się w ramach wniesionej opłaty rekrutacyjnej i pod warunkiem dostępności miejsc na danym kierunku studiów.
 11. Udział w kwalifikacji uzupełniającej wymaga ponownego zapisania się na dostępny kierunek studiów w dodatkowej turze rekrutacji.
 12. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia, który nie dostarczy wymaganych dokumentów, we wskazanym terminie, traktowany jest jak osoba, która zrezygnowała z udziału w rekrutacji. Ponowny udział kandydata w kwalifikacji, w terminach uzupełniających, wymaga zapisania się na studia w uruchomionych turach dodatkowych.
 13. Hasło do logowania w IRK (zapomniane, zgubione) kandydat może odzyskać samodzielnie w zakładce „Zaloguj się” wybierając opcję 'nie pamiętam hasła'.

Kontakt w sprawie rekrutacji: rekrutacja@sggw.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami, które dostępne są na naszej stronie:
FAQ -rekrutacja-często zadawane pytania (Istopień, jednolite studia magisterskie, II stopień)